Informace


Energetika 2019

LDS NEOS INVEST aplikuje ustanovení § 25 odst. energetického zákona.
Přebírá pravidla nadřazené distribuční soustavy PRE.


Energetika 2018

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny 2018


Energetika 2017

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny 2017


Energetika 2016

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny 2016


Energetika 2015

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny 2015
Zpráva o kvalitě údržby zařízení LDS 2015

Ceník elektřiny 2015
Ceník tepla 2015


Energetika 2014

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny 2014
Zpráva o kvalitě údržby zařízení LDS 2014

Ceník elektřiny 2014
Ceník tepla 2014


Energetika 2013

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny 2013
Zpráva o kvalitě údržby zařízení LDS 2013

Ceník elektřiny 2013
Ceník tepla 2013


Energetika 2012

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny 2012


Energetika 2011

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny 2011 str 01
Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny 2011 str 02
Souhrnná zpráva o dodržování standardů dodávek 2011


Energetika 2010

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny 2010 str 01
Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny 2010 str 02
Souhrnná zpráva o dodržování standardů dodávek 2010